Svatováclavské historické ležení Dobruška2019

Svatováclavské historické ležení Dobruška2019

Správce záznamu události: šváb

Hlavní datum: 9/28/2019
Počáteční čas: 10:00 AM
Konečný čas: 8:00 PM
Popis: Chrabří rytíři, počestné dámy a ctění páni,
na vědomost se dává, že 28. září léta Páně 2019 bude po válečných výpravách před dalšími boji zbudované ležení, do kterého jste zváni...
Bude se jíst, pít, hodovat, střílet z luku a z kuše; i menší bitva a turnaj pro potěchu oka měšťanů, diváků a dvořanů se odehraje!
To vše ve městě zvaném Dobruška, v Archlebových sadech.
Součástí akce bude průvod svatého Václava městem Dobruška.
A kdo že vás zve? Garde Gris, SHŠ Foltest, Rytíři řádu Bílého lva, Ferox, SFK Opat a Primo Victoria.

Zpět do kalendáře