Tábor 13. a 14. st. na louce

Poslat odpověď


Tato otázka má za úkol zabránit spamovacím (ro)botům v automatickém vyplňování formulářů.
Smajlíci
:banan: :D :) :( :o :shock: :? 8) :lol: :x :p :oops: :cry: :evil: :badgrin: :roll: ;) :!: :?: :idea: :arrow: :| :doubt: :alien: :bom: :drunken: :albino: :bigsmurf: :blackeye: :thumbdown: :thumbup: :wtf: :crazy: :sick: :salute: :occasion5: :protest: :violent1: :wave: :clap:
Zobrazit více smajlíků

BBKódy jsou ZAPNUTY
MŮŽETE použít [img]
NEMŮŽETE použít [flash]
[url] jsou ZAPNUTY
Smajlíci jsou ZAPNUTI

Náhled tématu
   

Rozbalit zobrazení Náhled tématu: Tábor 13. a 14. st. na louce

Re: Tábor 13. a 14. st. na louce

od Maršálek » 02 Kvě 2017, 11:17

Děkuji všem, kdo si po sobě při odjezdu uklidili a velmi děkuji panu z Klimberka, kterému coby lagermeisterovi skládám hluboký hold.

Re: Tábor 13. a 14. st. na louce

od Maršálek » 20 Dub 2017, 14:00

Informace k táboru pro rok 2017

Lagermeisterem tábora jsou tento rok Jan z Klimberka (Kroužek) a Jan z Dobrušky (Ďábel) jejichž slovo je svaté.
Do tábora se bude vjíždět až po registraci na infostanu, kde každý obdrží pásku na ruku.

Auta nebudou v táboře parkovat, jenom vyloží a vyjedou před tábor, aby nebyla blokována hlavní cesta.

Od páteční půlnoci do neděle 8 hod je zakázáno vjíždět autem do tábora. Tento zákaz pak opět platí v neděli na dobu od 10 do 12 hod, kdy bude na bojišti probíhat volné boje a secvičné. V době zákazu je možné si z tábora odvést věci na vozíku. Vozíky budou k vypůjčení po dohodě na infostanu.Časový harmonogram:
Pátek 28.4.
18 hod k bitvě proběhne porada organizátorů a velitelů na bojišti
20 hod porada velitelů všech spolků u Maršálka
22 hod nástup nočních hlídek

Sobota 29.4.
9:00 nácvik, kontrola tormentací a nátahové síly
12:00 začátek šermířského turnaje
12:00 turnaj v soule
13:40 – mustruňk účastníků první bitvy
14:00 první bitva
15:00 dětská bitva – nástup vybrané družiny v plné zbroji
15:30 – mustruňk účastníků druhé bitvy
- Armáda duchů má v tuto dobu již odložené kostýmy na určeném místě v lese
15:45 nástup do výchozích pozic
16:00 defilé jednotek
16:15 začátek hlavní bitvy
17:00 volné boje
18:00 uzavření areálu pro diváky
18:00 zásnubní hostina s hudbou - Musica vespertina
19:00 Nokturno pro Merpins
19:00 večerníček pro děti účinkujících
20:00 Začátek večerního koncertu v hospodě
22 hod nástup nočních hlídek

Neděle 30. 4.
8-10 hod možnost odjezdu z tábora (po předchozím zabalení)
10:00 – 12:00 Bitevní pole vyhrazeno pro volné boje a secvičné, k dispozici sanita
- úklid tábořiště a odjezd
Po 12 hod možnost odjezdu z tábora

Re: Tábor 13. a 14. st. na louce

od Valkoun » 27 Bře 2016, 13:07

Informace k táboru pro rok 2016

Tak přátelé, letos je organizace tábora nakonec na mně. Rád bych pokračoval v zaběhnutých kolejích Kolečkovy a Richardovy organizace a nesnažil se to překopávat. Bohužel po loňských a předloňských zkušenostech s auty v táboře a jejich majitelích nedbalých pravidel zavedu pár pravidel nových. Rád bych předně apeloval na všechny SLUŠNÉ účastníky tábořící na louce, aby jednali v rámci kolektivního svědomí a sami po svém okolí vyžadovali dodržování pravidel.

Pravidla:
Dovolím si na úvod použít částečně Richardův text: Kromě obecných pravidel a nařízení, která platí pro všechny účastníky libušínské bitvy, má tábor na louce další specifika, kterými jsou děti a snaha o vytvoření a udržení atmosféry. Rozhodně nejde o cestu prohibice a nočního klidu, ale opět o jistou míru vzájemné slušnosti. V minulých letech slušnost chyběla například při rekonstrukci rytířského pasování, kdy se připití kolegové vysmívali aktérům ceremonie a pořvávali, čímž ničili atmosféru daného obřadu, nebo hlučné děti a pořvávající táborníci likvidovali pietu a atmosféru během loňské fantastické večerní modlitby. Neúcta k programu, který pro celý tábor dělají dobrovolně někteří z nás, může mít za následek konec takovéhoto dobrovolného “okrášlování”.

Značnou měrou k tomu přispěla nedostatečná informovanost ohledně “programu” tábora.
Pokud tedy plánujete nějakou ukázku či program pro ostatní účastníky v táboře, pošlete mi prosím informace a já se je pokusím adekvátně zveřejnit. Minimálně upozorním, že z důvodu např. mše prosíme v určitý čas o klid.

Žádám proto všechny, aby ostatní, v táboře ubytované, respektovali a pokud možno je neobtěžovali, zejména hlukem a nepořádkem. Pokud se chcete opít do němoty, čiňte tak prosím v hospodě, nebo si vyberte pro tuto činnost vhodnější tábořiště u bazénu.
V noční době si nepřejeme neobjednané návštěvy a všem, kteří by si chtěli cokoliv bez dovolení odnést, vstup důrazně zakazujeme.
Rovněž tak důrazně žádám, aby jste naprosto odložily nápady s kradením vlajek a podobných nočních zábav včetně rabování na stolech ostatních, jako se stalo v minulých letech od lidi, kteří to považují za zábavné většina ostatních opravdu nestojí.
Případní pachatelé velice riskují…


Palčivý problém našeho tábora je v dodržování pravidel ohledně vjezdu vozidel do tábora. Na minulých ročnících jsme byli svědky aut parkujících v táboře, blokujících dopravu a v neposlední řadě s námi jednou nocoval i autobus!
V tomto ohledu zavádím nová pravidla a do jisté míry restrikce.
V pátek po 14h parkujte vaše vozidla v táboře jen po nezbytně nutnou dobu pro vyložení vybavení. Je to i ve vašem zájmu, jelikož se škvárové parkoviště plní raketovým tempem.

Po páteční půlnoci je vjezd do tábora možný pouze po domluvě se mnou, především chci zamezit případům, jako byl loňský vjezd nejmenovaného kolegy s plně naloženým autem + vozíkem v cca 11h dopoledne, kdy onen kolega teprve začal stavět svůj kemp!
Toto letos nepřichází v úvahu.

Platí absolutní zákaz parkování aut v táboře v noci z pátku na sobotu, stejně tak ze soboty na neděli!


Fungování skupinových, projektových a spolkových zoo:
Díky letošnímu 25. výročí bychom měli zlepšit fungování “zoo” podél hlavní cesty táborem, kam budou mít diváci přístup. Chtěl bych Vás poprosit o propagační materiály vašich uskupení, které bych mohl vyvěsit na “nástěnku” s informacemi a plánem tábora před vstupem do tábora. Tam bych také umístil “program” akcí konaných v táboře.
Pokud máte vytvořené infotabule, umístěte je před váš tábor.
Rád bych také požádal uskupení tábořící u brány tábora, aby v časech prohlídek umístili k “bráně” do tábora zbrojné pacholky na hlídku.
Během návštěvních hodin prosím všechny o potírání veškerých nedobovostí v rámci kolektivní odpovědnosti.


Přihláška:
Pokud jste tak ještě neučinili, přihlaste sebe a svoji skupinu/projekt/spolek na adrese: http://libusin.org/pro-ucastniky/prihlaska/ Do přihlášky uveďte u které skupiny/projektu/spolku budete. Předpokládá se, že jste předem domluveni. Nepřihlášení nemají nárok na místo v táboře, stejně tak nemají nárok na topivo a slámu.

Zhruba týden před akcí rozešleme prázdné parkovací karty, kam prosím vyplňte vaše údaje a umístěte pod přední sklo vozidla.

Doufám, že vše proběhne ke všeobecné spokojenosti.
Předem děkuji za Vaše případné věcné připomínky.
Za organizaci Libušína 2016
Valkoun
Doba Karlova z.s.

Re: Tábor 13. a 14. st. na louce

od klimberk » 26 Bře 2015, 13:53

PRO ROK 2015
Pro letošní rok mám na starosti čtrnáckový tábor já. V pravidlech tábora se pro letošní rok nic nezměnilo.
Navíc u nás stále platí:
V noční době si nepřejeme neobjednané návštěvy a všem, kteří by si chtěli cokoliv bez dovolení odnést, vstup důrazně zakazujeme.

Tábor je rozdělen na projekty: Hradecký dvůr+ hosté, řády a Doba Karlova +hosté.
Poprosil bych vás aby jste do přihlášky uvedly u kterého projektu budete. Pro lepší identifikaci.
http://libusin.org/pro-ucastniky/prihlaska/

Děkuji Kolečko

Re: Tábor 13. a 14. st. na louce

od richardrg » 05 Ún 2014, 17:52

PRO ROK 2014
Letos jsem na sebe vzal úlohu pořadatele pro tábor na louce. Myslím, že za poslední roky se jeho organizace zažila a není třeba ji zásadně měnit. Kromě obecných pravidel a nařízení, které platí pro všechny účastníky libušínské bitvy má tento tábor další specifika. Většina lidí tam ubytovaných se vzájemně zná a to nám dává možnost docela dobře spolupracovat.

Žádám proto všechny, aby ostatní, v táboře ubytované, respektovali a pokud možno je neobtěžovali, zejména hlukem a nepořádkem. Hradecký dvůr, i některé další spolky, se začínají rozrůstat o potomky a přítomnost dětí v táboře tak přináší pro všechny ostatní jistá omezení. Pokusím se proto, za vaší pomoci, postavit tábor tak, aby v něm byla jakási klidová zóna, kde bychom se společně snažili noční hlučné aktivity omezit. Naprostá většina loni v táboře ubytovaných dodržovala tato opatření naprosto dobrovolně, po vzájemné dohodě.

Pokud by někdo dopředu věděl, že by mohl takovou klidovou zónu mohl narušit, má možnost mi to oznámit a bude ubytován ve vzdálenější části tábora. To ale neznamená, že bych toleroval nekontrolovatelnou opileckou zábavu. K tomu slouží hospoda na koupališti. Rovněž tak důrazně žádám, aby jste naprosto odložili nápady s kradením vlajek a podobných nočních zábav, včetně rabování na stolech ostatních, jak se stalo loni. O lidi, kteří to považují za zábavné většina ostatních opravdu nestojí.

Proto žádám všechny, aby mi pomohli s organizací a dobrovolně se zúčastnili hlídek. Pokud by se to podařilo, chtěl bych hlídky postavit i ve dne, alespoň v časech, které by v zásadě neodporovaly účasti na hlavním programu. Snad to dopadne a budu je moci i motivovat.

Účast ve 14. táboře není povinnost a pokud by to někomu nevyhovovalo, má možnost táboření v jiném místě. Navrhuji proto následující doplnění pravidel:

v noční době si nepřejeme neobjednané návštěvy a všem, kteří by si chtěli cokoliv bez dovolení odnést, vstup důrazně zakazujeme

Doufám, že vše proběhne ke všeobecné spokojenosti.
Předem děkuji za vaše případné věcné připomínky.

Re: Tábor 13. a 14. st. na louce

od Maršálek » 14 Dub 2013, 20:20

Táboření na louce – tábor 13. a 14. st.
PŘÍJEZD A TÁBOŘENÍ NA LOUCE JE MOŽNÉ AŽ OD ČTVRTEČNÍHO POLEDNE.

Louka pro naše táboření je ještě na pár místech podmáčená, jak taje sníh – konkrétně na rovince, kde tábořili Řády a Karlovci.

Velmi podmáčená je příjezdová cesta a bojiště, proto jsme museli odložit sekání tábořiště až na středu. Kdybychom to dali posekat dříve, bude cesta k táboru rozježděná traktorem a všichni by si museli vynášet věci z auta až od hospody. Nicméně to pěkně vysychá, tak si to nezkazíme ;)

Během úterý vyvěsím mapku tábora s rozdělenými zónami pro jednotlivá uskupení. Já budu na místě od čtvrteční 13-14 hod a začnu hned organizovat zóny a stavění ;)

Re: Tábor 13. a 14. st. na louce

od Maršálek » 10 Dub 2013, 21:34

DŮLEŽITÉ!

Zatím je to tam bojiště i tábořiště podle posledního průzkumu z půlky rozbahněné a z půlky zamrzlé.
Sekání tábořiště budeme muset nechat až na pondělí po víkendu, jinak bychom to měli rozježděné traktorem.

Pokud jste někdo chtěli tento víkend 13.-14. přijet postavit si stany, tak na to ještě není místo. Brigádníci na kulisi jsou ale samozřejmě vítáni ;)


Abych předešel spekulacím - není to žádná tragédie, ale zbytečně bychom si rozjezdili tábor ;) Průběžne budu informovat :wink:

Re: Tábor 13. a 14. st. na louce

od Maršálek » 17 Bře 2013, 10:48

nebudu vytvářet nové vlákno a rovnou navážu ;)

Libušínský festival středověku - 19.-21. dubna

Opět plánujeme dva tábory - 13. a 14. st. bude na louce u bitevního pole. Hejtmanem tábora jsem já a rozdělím ho na čtyři čtvrti, které povedou jejich čtvrtní hejtmani. Důvodem je snazší organizace a ustanovení hierarchie velení společného vojska. V táboře budou ubytováni Hradečtí a jejich hosté, duchovní rytířské řády - Teutoni, Johanité, Templáři a Lazariáni, Karlovci a samostatné skupiny a jednotlivci, kteří se zabývají 13. a 14. st.

Upomínám, že Libušín je otevřeným festivalem historie, nikoli uzavřenou akcí. Přesto pro naše táboření platí pravidla z loňska, včetně povinnosti nočního osvětlení.

Čtvrtní hejtmani:
- Karlovci - Zdeslav z Nezabudic
- Hradečtí - Jakub von Spernak
- Johanité a Templáři - prosím komtury o vyjádření SZ
- Teutoni a Lazariáni - prosím komtury o vyjádření SZ


Pokusím se poučit z loňského malého prostoru tábora a protáhnu ho o velký kus dozadu. Po jednotlivých celcích, které se mi nahlásí budu na oplátku chtít, aby se dohodli na vlastním koordinátorovi, který dorazí na místo jako jeden z prvních a zorganizuje vaše ležení v přidělené čtvrti. Tak budu moci průběžně reagovat v rámci stavění tábora.
Také se letos neúčastním přípravných prací na bojišti a na tržišti, takže bych měl být k dispozici celou dobu v táboře, kde bude zřízena i registrace.

V táboře budou probíhat v rámci pátečního a sobotního večera soutěže jednotlivců i skupin a naplánujeme i interní tržiště, bude-li zájem.

Re: Tábor 13. a 14. st. na louce

od Tonda » 23 Dub 2012, 09:44

Ahoj přátelé
nejprve bych se chtěl veřejně omluvit Maršálkovi, že jsem s ním v sobotu večer polemizoval o nutnosti stavění stráží v táboře. Bohužel se toto opatření ukázalo oprávněným, nicméně né dostatečným. V neděli v brzkých ranních hodinách nám byl z našeho ležení odnesen prázdný sud od svijanského piva včetně pípy. Pro ty, kdo neví kdo jsem, tak ten sud byl odnesen z tábora Tempu, vedle Johanitského tábora. Nejsprve jsme to považovali za nevydařený kanadský vtip, ale obávám se, že to vtip nebyl, ale zlý úmysl.
Prosím vás tímto o spolupráci ve zjištění viníka, domnívám se, že to byl rozhodně někdo z nás kdo tam tábořil. Naši lidé měli hlídku od 2:30 do 4:30, následnou hlidku se jim ani po třetím buzení nepodařilo přimět k tomu aby se vydali strážit. Seděli potom u našeho ohně ještě asi do pěti a potom tam zůstali už jen dva z našich lidí a s pomocí příchozích se snažili sud dopít. Podle nich tam vydrželi asi do šesti a potom šli spát. V tuto dobu tam sud stále byl, když jsem vstal já, asi v 6:45 už byl pryč. Kolem sedmé ráno, když jsem šel pro auto na hřiště, nás míjeli asi dvě auta, která odjížděla z našeho tábora. Obracím se proto na vás s prosbou o pomoc. Pokud někdo z vás viděl někoho odnášet sud, popř. nakládat do auta napište mi prosím SZ.
Stále doufám, že se jedná o nějaké nedorozumění nebo nevydařený žert. Krádež v tomto rozsahu jsem ještě při našich akcích nezažil.
Všem, kdo se nám v neděli ráno snažili pomoct s hledáním děkuji.
Tonda

Re: Tábor 13. a 14. st. na louce

od Siegfried » 23 Dub 2012, 09:36

Myslím, že tábro na louce se velice povedl, z dálky byl hodně malebný a působivý, i diváci to ocenili.
Takže palec nahoru a díky Maršálku

Re: Tábor 13. a 14. st. na louce

od Maršálek » 22 Dub 2012, 17:46

Potěšila mně a příjemně překvapila hojná účast, která výrazně přesáhla jak v lidech, tak i stanech předem nahlášené počty. Odjel jsem poměrně brzy, tak doufám, že v našem táboře nezůstal borčus, který by nám udělal ostudu.

Jenom jedna z organizačních poznámek pro příští společná stanování - kdo přijede a ptá se po "svém" místě na táboření, ten by měl vědět, ke komu vlastně patří. U některých spolků a družin se mi opakovaně stalo, že se mi některé menší skupinky hlásili jako někdo jiný. Byl z toho zbytečný zmatek, který vedl k šachování s místy. Jednou z obětí těchto zmatků byla Kurikova družina. Tímto se jim omlouvám, že jsem přes svůj slib neudržel rezervované místo.

Děkuji všem za pěkné družiny a atmosféru ;)

Re: Tábor 13. a 14. st. na louce

od Maršálek » 18 Dub 2012, 09:05

mapka tábora - Dášenko díky :wink:
http://maps.google.com/maps/ms?msid=202 ... 6,0.006539

P.S. Karlovci a hosté mají nepoměrně větší prostotr, než to takhle vypadá :wink:
V případě nečekaného nárůstu lidí je kam expandovat, takže žádný problém (panikáře po ruském vzoru střílíme, nebo odesíláme do trestních praporů).

Stany se staví tak, že do ulice stojí šlechta a jejich družiny jsou za nimi (ne vedle nich). V rozích, směrem k námestíčku, stojí stany hejtmanů - U Karlovců je to stan Maséra a Scarveina.

Za markrabské války stojí do ulice samozřejmě Smil z Heraltic, který má pro své lidi vymezené místo hned na začátku tábora vlevo, pod cedulí HOSTÉ.


Pro zjednodušení platí, že každý si staví stan tak, jak dorazí ;) Od pátečního rána stavění korigujeme na místě, takže není důvod k nervozitě ;)

Re: Tábor 13. a 14. st. na louce

od Mahy » 17 Dub 2012, 20:17

To chápu, mě šlo spíše o orientační plánek v mapě- něco jak udělal Sigi, abychom si mohli rozvrhnout stany a přístřešky.

Re: Tábor 13. a 14. st. na louce

od Dášenka » 17 Dub 2012, 19:53

Je to tam posekaný, to zvládneš ;)

Veškerá orientace je jednoduchá, dojedu na konec louky, projdu polským plotem a pak tam vidím vpravo nehoře do kopce takovej vysekanější plácek a cedulku Hradecký dvůr, tam jsou Němečtí rytíři, výše na méně posekaném pak další členové dvora. Vlevo pak vidím kupku sena, vedle posekaný plac, tam cedulku Hosté a kousek dál Karlovci, sem patří (jak název napovídá) ti, kdož se nehlásili přes Hradecký dvůr, dále od vstupu Karlovci. Za příčnou cestou je nahoru do kopce zbytek Dvora (na tom nejvíce posekaném plácku Maršálek), vlevo pak ostatní rytířské řády (tedy Johanité, Lazariáni a Templáři).
Fakt to není složité ;)

Jo, okolo cest a centrálního náměstí je při zemi natažen provázek...

Re: Tábor 13. a 14. st. na louce

od Mahy » 17 Dub 2012, 19:47

Maršálku co ta mapka? Nebyla by už? Abychom se tam nemotali jak maďar v kukuřici :ogre:

Nahoru