Stránka 1 z 1

Obecně k tématu

Odeslal: 10 Led 2009, 00:17
od Broďan
Na úvod upřesním význam pojmu "husitské války".
Jako "I. husitská válka" je označován konflikt charakteru občanské války v letech 1419-1437 dříve označovaný jako "husitská revoluce".
"II. husitská válka" je datována 1467-1478, začíná vojenskými operacemi proti Jednotě Zelenohorské a pokračuje boji s Matyášem Korvínem, které zakončuje až tzv. Olomoucký mír. Pro II. husitskou válku se používá též výraz "Poděbradské války", i když její závěr spadá již do vlády Wladislava II. Jagellonského.

Málokteré období v historii našeho státu bylo tak hektické, devastující a kruté, jako husitské války. Přesto právě k nim se několikrát upnula pozornost novověkých českých buditelů, politiků, spisovatelů, umělců, historiků, aby je použili k povzbuzení sebevědomí českého národa či podpoře vládní ideologie. Z dnešního pohledu lze toto "použití" nazvat spíše "zneužitím", protože deformace celého husitského období dosáhla rozměru vskutku gigantického. Coby součást povinné školní výuky zakořenila účelově překroucená podoba husitství velice pevně v povědomí naprosté většiny národa. Zvláště negativně můžeme vnímat jakési "rozškatulkování" historických postav na dobré a zlé a také snahy vyhodnocovat události, bitvy a šarvátky jako podstatné či nepodstatné, vítězné a prohrané.
Průměrný Čech zpravidla hodnotí českého krále Václava IV. jako slabého a neschopného vladaře, jeho bratra Zikmunda jako prohnanou a lstivou "lišku ryšavou", tedy postavu vysloveně zápornou. Oproti tomu Jan Hus je výrazně kladný, rovněž tak Jan Žižka, Jan Roháč z Dubé, Prokop Holý ad. Záporně vyznívá též Oldřich z Rožmberka, Čeněk z Vartemberka, Diviš Bořek z Miletínka, Jan Čapek ze Sán, Bedřich ze Strážnice a mnoho dalších. Domnívám se, že je na čase, zabývat se husitskými válkami bez předsudků a bez rozborů prací starších autorů, bez glorifikace, obdivu i zatracování, protože dnes se již můžeme na tyto události podívat okem ideologicky zcela nezatíženým, byť amatérským.
Přijde mi zcela neadekvátní, aby jakýkoliv člověk, i když třeba odborně vzdělaný historik, soudil panovníky, vojevůdce, duchovní vůdce, politiky a sděloval veřejnosti, jaký kdo byl, zda kladný či záporný, schopný či neschopný a to vše jen proto, že se jedná o dobu velmi vzdálenou a riziko pomluvy, urážky a s tím spojeného trestu je tudíž nulové.
Byl bych rád, kdyby se příspěvky na tomto fóru soustředily na faktické záležitosti, možné průběhy událostí, doložené činy osobností, nové poznatky a nezabývaly se blbostmi jako je "duchovní odkaz", "genialita" některých jedinců či "podlost" jiných, porovnávání a vyhodnocování věcí, které se jeví jako zbytečné, případně levné a nemorální.
Soudný člověk vidí na první pohled, jak "nemocné" je fórum "husitstvi.cz" a kterak se tam užitečné a fundovaně podané informace kombinují s fanatickým obdivem či nenávistí, s fantasmagorickými konstrukcemi a absurdními závěry. Pevně věřím, že si naše diskuse uchovají lidskou dimenzi a že budou přínosem pro pisatele příspěvků i nezúčastněné čtenáře.