Libušín 2013

Moderátor: Mathias

Avatar uživatele
Jiří
Příspěvky: 160
Registrován: 01 Zář 2010, 20:54

Re: Libušín 2013

Příspěvek od Jiří » 12 Dub 2013, 15:43

Tenhle text si zkuste prosím pročíst, vytvořila ho pro nás Olbramowitzká familie a podle něho se pokusíme na Libuchu (a pak pravděpodobně i na dalších akcích) hýbat.Tvary a základní pohyby tvarů (šiků) na bojišti

Záměr : vytvořit a nacvičit co nejjednodušší a vzhledem k možnostem minimálního až žádného secvičení proveditelný soubor povelů a činností umožňující pěšímu tvaru (šiku) základní pohyby na bojišti a boj v tvaru. Není tu uvažován pohyb a boj s pomocí bojových vozů.

Celé poznámky jsou koncipovány především s ohledem na předvedení Pražského svazu na Libušíně 20.4.2013. Nelze tedy brát materiál jako ucelenou koncepci.

Pochodový tvar

Vzhledem k reálným počtům osob, které se nácviků i jednotlivých akcí účastní, dává jako pochodový tvar smysl dvojstup (do cca 15 lidí v šiku), trojstup (cca 20 lidí), maximálně čtyřstup (pokud bude o dost více lidí než 20). Myslím, že to i kopíruje reálnou šířku středověké cesty, po které by tvar pochodoval.

Použití : přiblížení se k protivníkovi ještě v bezpečné vzdálenosti od něj, tj. zejména mimo jeho dohled, v krajním případě mimo jeho dostřel (v realitě dělostřelby). Výhodou je rychlý pohyb a snadné velení hlasem, nevýhodou je při nutnosti náhlého zapojení do boje pouze malý počet osob schopných v danou chvíli zasáhnout.

Povel : „K pochodu v xxxx stup nastoupit !“

Velící jasně definovaný hlasem a vztyčenou paží (palcátem) stojí čelem k nástupu, po nastoupení prvního dvou-troj-čtyř- řadu se může kolem šiku pohybovat jak uzná pro další velení za vhodné. Nástup v pořadí pavézníci, sudličníci s kratšími ratišti (a pokud možno těžším oděním), bojovníci s „dřívím praporečným“ (delší kopí, v našem praktickém případě ti s nejdelšími dřevcovými zbraněmi). Pokud jsou přítomní střelci z kuší a palných zbraní, řadí se až za tyto bojovníky. Jsou-li přítomní štítonoši s „brannými plášti“ řadí se před střelce. V jejich čele je vždy i při malém počtu určen hejtman nad střelci.

Není to možná moc středověké, ale pro další rozvinutí by bylo vhodné se rozpočítat. Zbraně jsou v poloze pro pochod, tj. obecně neohrožují ostatní. Další manipulaci s dřevcovými zbraněmi bych vzhledem k aktuální situaci nulového secvičení jinými povely nekomplikoval.

Výše popsaní bojovníci tvoří jádro šiku („valného houfu“), při rozvinutí tvoří jeho čelo a zajišťují za všech okolností jeho stabilitu. Za ně se při pochodu řadí jakékoliv případné další síly, vyjma případu, že je jejich část vyčleněna do větší vzdálenosti před valný houf s libovolným jasně zadaným úkolem.

Povel :“ Za mnou pochodem vpřed !“ (Pochodem vchod! se mi ve středověku nelíbí)

Tvar vyrazí rázným krokem za velícím, který udává tempo. Levá pravá bych nevelel. Pokud by ovšem situace vyžadovala otočení ze xxx-stupu na xxx- řad je třeba před otočením tvaru velet „stát!“ – viz níže (jinak jistě nastane zmatek). Pokud jsou desátníci, udržují tvar. Velitel při pochodu může kolem tvaru chodit (spíš poklusávat), jak uzná za vhodné.

Povel: „Stát!“

Velí se kdykoliv je potřeba. Každý bojovník v tvaru, pokud se zdrží, opozdí apod., dojde urychleně na své místo, zastaví a vyčká na další povel. Při protivníkovi v dohledu/dostřelu je každý už připraven zaujmout své bojové postavení - viz. dále.

Rozvinutí z pochodového do bojového tvaru

Z pochodového do bojového tvaru se oddíl rozvíjí zpravidla při signálu hlídek, že protivník je v dohledné vzdálenosti (neberme teď „dohlednou vzdálenost“ definovanou v současném bojovém řádu, ale středověce), tj. v ideálním případě má oddíl na zaujetí bojového šiku před sebou vhodný prostor a rozumný čas (záleží podle počtu bojovníků, ale v našich poměrech by to nemělo trvat déle než 10 vteřin.

Cílem je zaujmout bojový tvar podle minimálních dochovaných soudobých historických pramenů a na základě malé nebo spíše žádné aktuální secvičenosti oddílu. Tvar by měl být schopen jak útočného tak i obranného boje. V ideálním případě by měl být schopen zaujmout i kruhovou obranu, ale to je při reálných počtech lidí asi problém. Vychází se z předpokladu, že se husitská pěchota vždy kryla v první řadě pavézami. Soukromý názor je, že v obranném boji to má smysl jako ochrana před střelbou, v útočném boji to může i být spíš na obtíž.

Povel : Po štítu (nalevo od velícího)/po meči (napravo od velícího)sešikovat!

Činnost : velící jasně a zřetelně ukáže svou osobou (palcátem, mečem, jinou zbraní) a zdviženou rukou směr, od kterého se oddíl staví do bojového postavení. První řada pavézy, za nimi kratší dřevcové zbraně, za nimi „dříví praporečné“ (pokud je). V naší situaci by asi byla za pavézami i při větším počtu jen jedna řada s kratšími a jedna řada s delšími dřevci (ale nevím ???). Jak přesně se bojovníci rozvinou, kam kdo přesně běží si ještě dopřesníme, možností je víc.

Střelci podle potřeby mohou buď ještě zůstat nerozvinutí nebo se rozvinout zároveň .

Povel : Ku střelbě! (vydá buď velící nebo hejtman na střelci na jeho pokyn)

Činnost : střelci a jejich štítonoši vyběhnou před šik na vzdálenost cca 10 kroků (vzdálenost umožňující manipulaci se zbraněmi, velení hlasem a součinnost se šikem), připraví zbraně ke střelbě.

Při šikování do bojového tvaru by už měl každý jasně vědět, kam patří a bojovníci by se měli automaticky stavět tak, aby mohli bojovat. Přesto si myslím, že se nic nezkazí povelem „Semknout!“, což neznamená bezhlavě se na sebe natlačit, ale seřadit se tak, aby možnost boje byla v rámci šiku co nejefektivnější. To je třeba bojovníkům stále opakovat. Povel „Semknout“ může velící opakovaně vydat kdykoliv má v jakékoliv situaci pocit, že se šik příliš rozevírá nebo drolí nebo se řady ohýbají (to hlavně při větších počtech). Povel by měli v takovém případě vydat ze své iniciativy i desátníci.

Bojový tvar a jeho pohyb

Šik v bojovém tvaru vyčká dalších povelů. Dřevcové zbraně u nohy, pavézníci stojí. Střelci jsou podle okolností buď už vysunuti a připraveni nebo ještě zůstávají za šikem. (Obecně by tam měli zůstat co nejdéle to situace dovolí) Šik se takto může pohybovat po bojišti, pokud nehrozí bezprostřední kontakt s protivníkem.

Povely „Krokem vpřed“, „Krokem vzad“ jsou asi jasné. Při potřebě natočit celý šik vpravo/vlevo je povel „Po meči/po štítu otočit!“.

Celý šik se otáčí kolem příslušného krajníka vpravo/vlevo. Velící a desátníci kontrolují, aby se řady moc nerozbily. Velící podle svého uvážení, když natočení šiku je dostatečné pro danou situaci, velí „Stát!“ a podle potřeby „Semknout!“

Povel „K poli!“

Vydává se v okamžiku, kdy je jasné, že se protivník chystá zaútočit, případně jako příprava k vlastnímu útoku.

Činnost: pavézníci zakleknou , řady za nimi si připraví dřevcové zbraně do ponosu. Pokud střelci nejsou ještě rozvinutí, tak na povel „k poli“ velí jejich hejtman automaticky „ku střelbě“ (činnost viz výše). Pokud jsou součástí oddílu jakékoliv další síly, použije je velící dle potřeby a uvážení (obsazení křídel, záloha, vyčlení je k pronásledování apod.)

Zaujímá-li šik obranu, hejtman nad střelci velí při přiblížení protivníka na vhodnou vzdálenost „Pal ohněm i železem“ (kule i šipky). Salva může být dle okolností jedna nebo více. Včas velí „Střelci stáhnout!“, načež se střelci i štítonoši během stáhnou za šik a vyčkají na další rozkazy. Před vyražením do vlastního útoku je činnost střelců analogická. Palbou by měli narušit odolnost protivníka a včas se stáhnout.

Povel „K dílu!“

V obraně poslední povel pro valný houf před zachycením útoku protivníka, při vlastním útoku poslední povel před vyražením vpřed.

Činnost: pavézníci se v obraně zapřou, sudličníci a kopiníci napřáhnou dřevce. Střelci už jsou v tu chvíli zpět vzadu za šikem. V útoku následuje buď povel „Krokem vpřed!“ pro přiblížení šiku k protivníkovi a zhruba na vzdálenost 10m od protivníka povel „Vpřed“, kdy celý šik během a s maximální razancí do protivníka narazí nebo přímo povel „Vpřed!“, pokud je protivník blízko. Zálohy, případně lehčí křídla se snaží na protivníka útočit ze stran nebo jiných nečekaných směrů.

Přestávek ve vlastním boji využívá velící k reorganizaci šiku podle aktuální potřeby. Výše zmíněné povely by pro tuto činnost měly postačovat.

V případě pronásledování protivníka se za ním nesmí rozběhnout všichni, ale jen předem vyčleněné síly (viz výše). Hlavní síly stále udržují bojový šik a v něm postupují. Velící může dle svého uvážení vyslat před šik hlídky, pátrače nebo spojky s jasně zadanými úkoly. Bojový šik je udržován až do chvíle, kdy je zcela jasné, že k dalšímu boji nedojde. Teprve potom lze přejít zpět do pochodové sestavy.

Poznámka platná absolutně pro všechny povely : Všichni bojovníci v šiku musí každý povel nahlas opakovat a to i vícekrát, pokud mají pocit, že povel dosud všichni v jejich okolí nezachytili! I v malých počtech se dá způsobit velký zmatek.

Kam v šiku umístit prapory, případně trubače a bubeníky, budou-li vůbec , navrhuji řešit až přímo při nácviku na Libušíně.

Avatar uživatele
MLuks
Příspěvky: 1038
Registrován: 06 Ún 2009, 07:03
SHŠ: Gléva Jana Smiřického
Kontaktovat uživatele:

Re: Libušín 2013

Příspěvek od MLuks » 12 Dub 2013, 20:24

1) Buď je to příliš složité nebo příliš složitě napsané. Trošku mi to připomíná právnické texty, kde se pomocí X květnatých souvětí popíše absolutní banalita.

2) V textu nevidím zmínku o podpůrných jednotkách svazu (družiny, harcíři apod.) - ty operují natolik samostatně, že se o nich nepíše, nebo je snad v plánu jejich začlenění do stálého šiku?

3) Vážně chcete naprostou novinku, která ještě nebyla otestována s dalšími svazovými (případně oficiálně nesvazovými - námi) složkami zkoušet na ostro před tisíci diváky na Libušíně? To že se taktika případně ukáže jako z nějakého důvodu nefungující při "ukázce taktiky" od 13:00 mi přijde ještě jako malé zlo - horší to bude až dopadneme jako před lety, co nás naprosto nepřipravené rozválcovali nabušení vikoši.
Česneku třikrát více než velí zdravý rozum !!!
https://www.facebook.com/Smiricti

Avatar uživatele
kybl
Příspěvky: 1053
Registrován: 16 Pro 2008, 18:41
SHŠ: Inferno, Civitas Pragensis
Místo/Bydliště: Praha

Re: Libušín 2013

Příspěvek od kybl » 12 Dub 2013, 20:47

Taktika se prakticky nezměnila, jen samotné samotné povely. Celé se to trénovalo na Mokrovousech a až na řazení z pochodové do bojové formace se nic neměnilo oproti stávající taktice. S harcíři atd. se to nezkoušelo jelikož na Mokrovousech žádnej nebyl, ale myslím si že s nima problém není, ale to bych nerozebíral na veřejném foru, musíme si taky nechat nějaké překvapení:)
Gott mit uns

Avatar uživatele
Monika
Příspěvky: 1176
Registrován: 10 Dub 2010, 13:20
SHŠ: Civitas Pragensis
Místo/Bydliště: Praha

Re: Libušín 2013

Příspěvek od Monika » 12 Dub 2013, 21:37

Hlavně, že jsem to před těmi lety říkala, jak dopadnem :badgrin: :badgrin: :badgrin:
Ďábel má devět holek a osm z nich provdal: Svatokupectví za kněze, pokrytectví za mnichy, vydírání za rytíře, svatokrádež za rolníky, přetvářku za soudce, lichvu za měšťany, okázalost dal vdaným ženám a poslední smilstvo: tu však nechtěl provdat, nýbrž ji nabízí všem jako holku pro všechny.

trener
Příspěvky: 363
Registrován: 03 Črv 2008, 11:28

Re: Libušín 2013

Příspěvek od trener » 13 Dub 2013, 11:04

Při předváděčce na Libušíně s vámi bohužel nebudeme, máme na starosti dětský koutek. Za mne je to srozumitelné, roli střelců chápu. Do pole postavíme cca půl tuctu střelců se samostříly, většina z nich bude mít na zádech pavézu, nebo pavézku.

Avatar uživatele
MLuks
Příspěvky: 1038
Registrován: 06 Ún 2009, 07:03
SHŠ: Gléva Jana Smiřického
Kontaktovat uživatele:

Re: Libušín 2013

Příspěvek od MLuks » 16 Dub 2013, 15:48

Doslechl jsem se, že se v táboře nějak ještě šachuje se stany - změny nastaly jen v polovině, kde táboří CP, nebo i v části pro GJS a Poláky?
Česneku třikrát více než velí zdravý rozum !!!
https://www.facebook.com/Smiricti

Avatar uživatele
Monika
Příspěvky: 1176
Registrován: 10 Dub 2010, 13:20
SHŠ: Civitas Pragensis
Místo/Bydliště: Praha

Re: Libušín 2013

Příspěvek od Monika » 16 Dub 2013, 20:12

Ne pouze v naší části - vykolíkovali jsme si prostor který jsi nám vyčlenil a v tom si úspěšně šašíme se stany, tedy se nemusíš znepokojovat.
Ďábel má devět holek a osm z nich provdal: Svatokupectví za kněze, pokrytectví za mnichy, vydírání za rytíře, svatokrádež za rolníky, přetvářku za soudce, lichvu za měšťany, okázalost dal vdaným ženám a poslední smilstvo: tu však nechtěl provdat, nýbrž ji nabízí všem jako holku pro všechny.

Avatar uživatele
MLuks
Příspěvky: 1038
Registrován: 06 Ún 2009, 07:03
SHŠ: Gléva Jana Smiřického
Kontaktovat uživatele:

Re: Libušín 2013

Příspěvek od MLuks » 17 Dub 2013, 05:23

Tak to je v pohodě :occasion5:
Česneku třikrát více než velí zdravý rozum !!!
https://www.facebook.com/Smiricti

Odpovědět

Vrátit se na “Pražský svaz”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Nejsou tu žádní registrovaní uživatelé a 1 host